• Клуб на професионалните сондьори

Цени на метър за сондаж за вода и проучване за България

Проучваме и изграждаме сондажи за вода в цялата страна!


Онлайн форма за получаване на цена за сондаж за вода

 • За да получите точна цена за метър сондаж за вода с график за старт на сондиране, заявете желание чрез онлайн форма СЕГА!
 • Цена на метър сондаж за вода стартира от 100 лева за метър. Транспортни разходи от най-близка свободна сондажна машина с екип до обект за предпочитан ден за старт на сондиране. За неравни терени ако се наложи подравняване - цена допълнително.

Цена за сондаж

Онлайн форма за проучване за вода с георадар

 • Изберете квадратура на терен - вижте цена, изберете от календара ден за посещение от техни и създайте онлайн заявка за проучване на подземни води с георадар.

Цена за проучване

За нашите сондажни услуги

 • Онлайн форми за заявки за получване на точна цена за вид сондажна услуга;
 • С договор: Уточнен предварително график за старт и приключване;
 • Фактура за всяло извършено плащане.

Сондаж за вода с предварително проучване за вода

Това е комплексна услуга - проучване с изграждане на сондаж за вода


⚠️ Гарантираме вода при сондиране!

С тази услуга ние от България PRO Drillers Club по договор Гарантираме вода при сондиране!
Ако при сондиране не се достигне до вода?
  1. Клиента не заплаща сумата вписана в договора за изграждане на сондаж за вода!
  2. Сумата платена от клиента за Стъпка 1 и 2 - проучване за вода се връща!


Цени за изграждане на сондаж за вода с ГАРАНЦИЯ ЗА ВОДА по предварително изготвен план след полево геофизично и геоложко проучване:

 • Попитайте по телефон за приблизителна цена на метър сондиране с ГАРАНЦИЯ до вода!

За да заявите нашата комбинирана услуга заявете онлайн Стъпка 1:

За да получите точна цена за ГАРАНТИРАНАТА ни услуга по изграждане на тръбен сондажен кладенец, заявете полево геофизично и геоложко проучване на подземни води за създаване на подробен план за изграждане на сондаж за вода.

Заявете проучване

Сондаж за вода с предварителен оглед и геоложко проучване

Тази услуга на отдел сондажи към  България PRO Drillers Club е подходяща за клиенти, които вече имат установена точка за сондиране.

Какво влючва тя?

 • Сондиране до дълбочина желана от клиента;
 • Затръбяване със специални сондажни тръби;
 • Полагане на филц;
 • Почистване.

Цени за изграждане на сондаж за вода:

 • Попитайте по телефон за приблизителна цена на метър за изграждане на тръбен сондажен кладенец!

Заявете онлайн посещение от техник за оглед на обект с геоложко проучване преди сондиране:

За да получите точна цена за метър сондаж с график за старт на сондиране, заявете оглед и геоложко проучване.

Заявете оглед

Какво включва услугата?

  1. Полево геоложко проучване на терен с посочена точка за сондиране и оглед на обект. Според подпочвата, която ще се преодолява при сондиране се подбира сондажната машина и техника. Не всяка сондажна машина може да сондира във всякаква подпочва!

  2. Извършва се подробен оглед с цел определяне на габарити и транспортиране на сондажна техника до имота, и вътре в него до точката за сондиране. Създава се протокол директно в наш софтуер, който се изпраща до ел.поща на клиента.

Ценообразуване за метър на сондаж за вода

Как се определя цената на метър сондаж за вода?

От какво зависи цената на сондажния кладенец?

Когато имаме извършени полево проучване с направени геофизични и геоложки профили на терен, а след техния софтуерен анализ е изготвен план за изграждане на сондажен кладенец ще имаме достатъчна информация за да определим точната му цена за изграждане.

Цената на метър сондаж за вода зависи от няколко значими и основни фактори като:

 • Дали е необходимо да се подравнява предварително за сондажната машина терена с точката за сондиране.
 • Дали ще желаете да се монтира сондажна помпа.
 • Според геоложката формация и дълбочина на сондажа зависи и диаметъра на сондажните тръби при затръбяване.
 • От откритите водоносни зони се определя диапазона за поставянето на филтрационите сондажни тръби при затръбяване.
 • Цената зависи и от дълбочината на сондажа за вода, който ще се изгражда.
 • Вид на подпочвата, която ще се преодолява при сондиране. От нея зависи и метода на сондиране на сондажната техника, както и времето за сондиране.
 • Транспортиране на сондажната техника - затруднения при влизане в имота и достъпност до терена с точка за сондиране.
 • Хидрогеоложки условия и пречещи скали при сондиране.
 • Хидроизолация и укрепване на пръстена.

Габарити на сондажни машини

Mercedes-Benz U-406 Unimog за достигане до вспкакви терени

 • Широчина - 2.80 м
 • Дължина - 7.80 м
 • Височина - 3.40 м

Диаметър на сондажни тръби при затръбяване от 100 до 140 фи - попитайте и за други възможности.

Отдел сондажи към PRO Drillers Club управлява осем сондажни екипа изграждащи сондажи за вода от 5 до 250 метра в цялата страна и един с възможност за изграждане на дълбоки сондажи до 500 м дълбочина.


Направете запитване за цена на метър за сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

България PRO Drillers Club - Проучване и Сондажи за Вода

Отдел: Проучване

Отдел: Сондажи

Заявете обаждане

Работно време:
Пон - Пет: 09:00 - 19:00
Събота: 10:00 - 17:00
Неделя: 10:00 - 16:00

 • Мнение и оценка:

Сондаж за вода от България PRO Drillers Club

Станимир Ив

27/03/2023

България

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Направете запитване за цена на метър за сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

Цена на сондаж за вода за България

Получете цена за метър сондиране за вода от сондажни фирми за България

Направете запитване за цена на метър за сондаж за вода България

Стъпка 3: Получете оферти с цени за изграждане на сондаж за вода от сондьори за България

Цена на метър за биене на сонда за вода за България


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за България

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 3. Геофизично откриване на вода
 4. Откриване на подземна вода с георадар
 5. Търсене на вода с георадар
 6. ГеоРадар за вода
 7. Скенер за търсене на вода
 8. Хидрогеоложки проучвания
 9. Оценка на находища на минерални води
 10. Проектиране на сондажи за вода
 11. Проучване за вода
 12. Сондаж за вода
 13. Водоснабдителни сондажи
 14. Сондажи и кладенци за вода
 15. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 16. Сондажни услуги
 17. Сондиране за вода
 18. Биене на сонда за вода
 19. Кладенец за вода
 20. Сондажна фирма
 21. Сондьор
 22. Проучвателно ядково сондиране
 23. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Геофизични проучвания - търсене на вода, откриване на вода и проучване за вода за България

Изграждането на водовземни съоръжения - сондажи или кладенци е свързано с оценката на геоложките, тектонските, литоложките и хидрогеоложки условия в изследваните райони. По тази причина търсенето на вода, откриването на вода или проучването за вода обхваща различни по тип дейности като обобщаване на информацията от предишни проучвания, наличните геоложки данни информация за изпълнени предишни сондажи, сред които и изпълняване на геофизично проучване. Обемът на извършените работи определя цената на геофизичното проучване.

За добиване на пълна представа за проучваните имоти или терени в даден район се извършват полеви огледи, измервания на водни нива, оценка на хидрогеоложките условия и др. Важен момент е и определяне на точното местоположение на сондажите, тъй като от разнородните условия зависи различното пространствено положение на водите във водоносните хоризонти.

Използването на геофизични проучвания при откриването на вода е най-лесния и безразрушителен метод за уточняване на точката на сондиране. С напредването на технологиите се внедрява апаратура, която визуализира добре и показва със задоволителна точност оводнените интервали в геоложкия разрез. В последно време широко се използва SP проучването (проучване по метода на собствения потенциал), което се извършва в рамките на няколко часа и би могло да обхване широки площи. Последователността включва изготвяне на профили до различни дълбочини, които в последствие се анализират и използват за локализиране на най-водообилните зони.

Какво е небходимо да се направи при търсенето на вода:
 • Проучване на наличните данни за района
 • Извършване на теренни огледи
 • Проучване с полеви методи (Вертикално електрическо сондиране - ВЕС, SP проучване и др.)
 • Анализиране на получените резултати
 • Изготвяне на доклад с резултатите от проучване и препоръки за дълбочината и конструкцията на сондажите

Използването на специализирана апаратура при проучванията за вода дава информация за необходимата дълбочина на сондиране и вероятния водоприток в отделни интервали. Заключението за водните количества, които могат да се добиват от даден сондаж са свързани с експертна оценка и са приблизителни. Те могат да бъдат установени със сигурност при прокарване на проучвателен или експлоатационен сондаж. Добрите резултати от геофизичните и хидрогеоложките проучвания са свързани с комбиниране на комплекс от дейности и специализиран анализ. В този аспект геофизичните проучвания са единствено ориентировъчни и следва да се интерпретират от специалисти имащи практически опит и познания в областта.

Какво представлява методът на собствения потенциал (SP метод)?

Методът на собствения потенциал е предложен през 1830 г. от Робърт Фокс, който провежда SP експерименти с мини в Корнуол, Англия. Два електрода се поставят в земята на няколко метра един от друг, като по един електрически проводник минава от всеки електрод към инструмента. Когато като се направи отчитане, инструментът измерва разликата в напрежението между двата електрода и съхранява стойността в паметта на компютъра. След извършване на измерването електродите се преместват  на определено разстояние и се прави следващо измерване. Серията от показания на напрежението помагат да се прецени хомогенността на средата и да се локализират местата с налични  аномалии. В зависимост от литологията и водонасищането в пласта се получават различни аномалии. Въпреки, че причината за тези аномалии не е напълно изяснена, отчитане им се корегира правопропорционално с наличието на водонаситните зони в разреза.

За какво се използва SP метода ?
 • Проучване на находища на метални полезни изкопаеми
 • Откриване, търсене, проучване, намиране на подземни води
 • Мониторинг на язовири и водоплътността на резервоари и водохранилища
Положителни страни на метода
 • Лесен и бърз за изпълнение
 • Евтин и безразрушителен
 • Подходящ за мониторингови цели
Отрицателни страни на метода
 • Изключително чувствителен на въздействия
 • Недостатъчно изяснени физически аспекти
 • Не дава информация за количественото състояние

Инструментите/уредите, с които се извършва геофизичното проучване са от водеща и доказана в бранша фирма. Дълбочината на изследване е до 1200 m при необходимост, като е възможно използването на различни обхвати, с различна стъпка. Използването на естествен източник на електрическо поле с различни съпротивление отделя скали, минерали или подземни води, на базата на измерване на естественото електрическо поле. По използвания метод на собствения потенциал (SP метод) се измерва електрическата компонента на електромагнитното поле на земята, т.нар метод на естествено електрическо поле. За целта са подбрани подходящи честоти, чрез които се извършва измерването и се анализират получените данни. Тази технология е изключително подходяща за геоложки проучвания и се налага като стандарт при определяне дълбочината на подземните (подпочвените) води и интервалите на откриването им.

Класифицирането на това геофизично оборудване е в обсега на електрическото оборудване за откриване на вода. От гледна точка на приложението на тези уреди те могат да се нарекат проучвателни (георадар за вода), детектор за вода, детектор за празнини в пластовете (слаби прослойки), инструменти за инженерно проучване, геотермален детектор, детектор за измерване на вода, машина за откриване на вода, оборудване за търсене, скенер за търсене на вода и др. В инструментът е вложено използването на естествен източник на земно поле без преминаване през изкуствено поле, което пропусна изкуствените системи за захранване, за да се постигне прост и лек инструмент. След събиране на данни от уникалните вградени изчислителни функции, уредите автоматично изчертават графики на кривата в отделните точки и карта на профила. Според получените данни, можете да се предположи с голяма сигурност наличие на определени геоложки структури, като бързо, сигурно и с гаранция да се определи местоположението на водоносните интервали или водоносни хоризонти. С използваните методи се постига висока скорост и ефикасност на измерване, удобство при изследване в отдалечени райони, добри резултати и точност при работа, получаване на уникални графики и профилни карти увеличаващи максимално добрата преценка преди изграждането на водовземните въоръжения (сондажи, кладенци, дренажи и др.)

Методът на собствения потенциал (SP метод) е геофизичнo изследванe, използвано първоначално за минни цели, за изследване на минералните находища. Тази техника се прилага за характеризиране на потока на геотермални води в и около вулканични области. Тъй като съществуват различни фактори, които влияят на повърхностното измерване на собствения потенциал, е доста трудно да се открие основната причина за генериране на собствен потенциал. В тази връзка се счита, че поведението на потока на подземни води е вид шум. Въпреки това, в случай на търсене на студени води, потокът от подземни води трябва да създаде значителен собствен потенциал в зоните си на влияние, което се отчита като по-малко сложен случай в сравнение с геотермалните зони.

Собственият потенциал, създаден от подземните води, е свързан с потенциала на потока, представен от електрокинетичните фактори като потенциала на водите и земното съпротивление (Ishido and Mizutani, 1981). Тъй като има незначителен по брой проучвания върху методите на собствения потенциал е необходимо да има и редица съпътстващи дейности при откриването на подземни води. Основните дейности са хидрогеоложки, като се изясняват техният режим. За целта се извършва изследване на водоносните хоризонти с наблюдателни сондажи и изотопи, хидрометрични наблюдения на речния отток и валежите за регионалния воден бюджет, микрометеорологично наблюдение при различна растителност и надморска височина за измерване на евапотранспирацият, подводното дрениране на подземни води в открити басейни, сондиране на геоложки проучвателни сондажи, 3D моделиране на подземните води и др.

Резултатите от сканирането с георадар или измерването по методът на собствения потенциал ясно показват регионалните характеристики на потока на подпочвените води. Също така наблюдаваният SP модел може разумно да се обясни с резултата от предварително цифрово моделиране на собствения потенциал с данни от симулацията на потока на подземните води за конкретна геоложка среда.

Изследването/търсенето на подземните води се извършва в следната последователност:
 • събиране на климатични данни
 • разглеждане на геоложките особености свързани с търсенето на подземните води в различни видове скали
 • описание на топографските особености
 • изследване взаимовръзките между повърхностните и подземните води
 • съставяне или използване на съществуващи хидродинамични карти
 • избор на подходящи за проучване геофизични техники, с последващо сканиране със специализирана апаратура,  SP техника, проучване с георадар и др.
 • избор на метод за прокарване на сондаж, с изграждане на сондажа
 • извършване на геофизични каротажи, хидрохимични и изотопни техники
 • подробно описание на локалното движение на подземните води в зоната на бъдещият сондаж
 • доклад от проучването за вода - определяне на най-подходящо място за изграждане на сондаж

Популярни и разговорни търсения в Интернет преди прокарването на сондажите за вода са: намиране на вода България, скенер за вода България, търсене на вода с пръчки България, търсене на вода с багети България, услуги георадар България, намиране на вода с пръчки България, откриване на вода с шише България, откриване на вода с багети България, детектор за подземна вода, търсене на вода с медни пръчки, уред за откриване на вода, как се търси вода, уред за търсене на вода, карта на подземните води, уред за намиране на вода България, багети за търсене на вода България, подземни води България, дълбочина на подпочвените води България, проверка за вода България, водоснабдяване България, подземни води България.

Какво извършват частично или изцяло фирмите и специалистите, с които ще се свържете: сондажни услуги България, проектиране на сондажи България, геофизично проучване за вода с георадар България, радиестезично търсене на подземна вода България, откриване на вода за сондаж България, геофизично откриване на вода България, търсене на вода с георадар България, определяне дълбочината на подпочвените води България, откриване на подземна вода за сондиране България, хидрогеоложки проучвания България, определяне дълбочината на водоносен слой България, търсене на подпочвени води България, сондажи за вода България, ядкови и безядкови сондажи България, геоложки доклади България, пиезометри България, ремонт на сондажи България, отстраняванена аварии с потопяема помпа България при скъсване и затлачване, квалифициран персонал България, завършени обекти България, доволни клиенти България, изграждане на пилоти и укрепвания България, висок професионализъм, дългогодишен опит, гаранция за качество, работи на територията на цялата страна, работим бързо, коректно отговорно, екология, контролно измервателни уреди и автоматика, климатични промени, дълбочина и дебит на водата България, скала мека почва, трудно достъпен терен България, количество на изпомпваната вода България, квалифицирани експертни решения, проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения България

Направете запитване за цена на метър за сондаж за вода за България.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на България:

Аврен • Айтос • Аксаково • Алфатар • Антон • Антоново • Априлци • Ардино • Асеновград • Балчик • Баните • Банско • Батак • Белене • Белица • Белово • Белоградчик • Белослав • Берковица • Благоевград • Бобов Дол • Бобошево • Божурище • Бойница • Бойчиновци • Болярово • Борино • Борован • Борово • Ботевград • Братя Даскалови • Брацигово • Брегово • Брезник • Брезово • Брусарци • Бургас • Бяла Слатина • Бяла-Варна • Бяла-Русе • град Варна • град Велики Преслав • град Велико Търново • град Велинград • село Венец • град Ветово • село Ветрино • град Видин • град Враца • град Вълчедръм • град Вълчи дол • град Върбица • град Вършец • Габрово • Генерал Тошево • Георги Дамяново • Главиница • Годеч • Горна Малина • Горна Оряховица • Гоце Делчев • Грамада • Гулянци • Гурково • Гълъбово • Гърмен • Две могили • Девин • Девня • Джебел • Димитровград • Димово • Добрич-град • Добрич-селска • Долна баня • Долна Митрополия • Долни Дъбник • Долни чифлик • Доспат • Драгоман • Дряново • Дулово • Дупница • Дългопол • Елена • Елин Пелин • Елхово • Етрополе • Завет • Земен • Златарица • Златица • Златоград • Ивайловград • Иваново • Искър • Исперих • Ихтиман • Каварна • Казанлък • Кайнарджа • Калояново • Камено • Каолиново • Карлово • Карнобат • Каспичан • Кирково • Кнежа • Ковачевци • Козлодуй • Копривщица • Костенец • Костинброд • Котел • Кочериново • Кресна • Криводол • Кричим • Крумовград • Крушари • Кубрат • Куклен • Кула • Кърджали • Кюстендил • Левски • Лесичово • Летница • Ловеч • Лозница • Лом • Луковит • Лъки • Любимец • Лясковец • Мадан • Маджарово • Макреш • Малко Търново • Марица • Медковец • Мездра • Мизия • Минерални бани • Мирково • Момчилград • Монтана • Мъглиж • Невестино • Неделино • Несебър • Никола Козлево • Николаево • Никопол • Нова Загора • Нови пазар • Ново Село • Омуртаг • Опака • Опан • Оряхово • Павел баня • Павликени • Пазарджик • Панагюрище • Перник • Перущица • Петрич • Пещера • Пирдоп • Плевен • Пловдив • Полски Тръмбеш • Поморие • Попово • Пордим • Правец • Приморско • Провадия • Първомай • Раднево • Радомир • Разград • Разлог • Ракитово • Раковски • Рила • Родопи • Роман • Рудозем • Руен • Ружинци • Русе • Садово • Самоков • Самуил • Сандански • Сапарева Баня • Сатовча • Свиленград • Свищов • Своге • Севлиево • Септември • Силистра • Симеоновград • Симитли • Ситово • Сливен • Сливница • Сливо поле • Смолян • Смядово • Созопол • Сопот • Средец • Стамболийски • Стамболово • Стара Загора • Стражица • Стралджа • Стрелча • Струмяни • Суворово • Сунгурларе • Сухиндол • Съединение • Твърдица • Тервел • Тетевен • Тополовград • Трекляно • Троян • Трън • Трявна • Тунджа • Тутракан • Търговище • Угърчин • Хаджидимово • Хайредин • Харманли • Хасково • Хисаря • Хитрино • Цар Калоян • Царево • Ценово • Чавдар • Челопеч • Чепеларе • Червен бряг • Черноочене • Чипровци • Чирпан • Чупрене • Шабла • Шумен • Ябланица • Якимово • Якоруда • Ямбол • София град

Популярни търсения в мрежата