• Клуб на професионалните сондьори

Анализ след проучване на подземни води и създаване на план за сондаж за вода за България

Стъпка 2: Софтуерен анализ на създадените геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и) при полевото проучване на подземни води на терен за България. При открита точка за сондиране (на графика) с ясно изразен водоносен хоризонт (на цветна карта) и цифрови показатели за всеки цветови участък (водоносен слой) от картата доказващи наличие на вода за водочерпане се съставя подробен план за изграждане на сондаж за вода.

 • Време за извършване на анализ и изпращане на протокол до ел.поща на клиент: Срок от седем (7) работни дни стартиращи от следващия ден след полевото проучване.

Комплексна услуга - Проучване с изграждане на сондаж за вода за България


Ако се възползвате от нашата комплексна услуга?

⚠️ Ние Гарантираме вода при сондиране!

С тази услуга ние от България PRO Drillers Club по договор Гарантираме вода при сондиране!
Ако при сондиране не се достигне до вода?
  1. Клиента не заплаща сумата вписана в договора за изграждане на сондаж за вода!
  2. Сумата платена от клиента за проучване за вода се връща!


1. Проучване на вода

Цени за сондаж


Заявете стъпка 1

Отдел: Проучване

Заявете обаждане

Работно време:
Пон - Пет: 09:00 - 19:00
Събота: 10:00 - 17:00
Неделя: 10:00 - 16:00


Протокола с план за изграждане на сондаж за вода

Съдържание по пример за вече извършено проучване на вода в имот:

Геофизичен профил

 • Дата на създаване: 12.03.2024 г.
 • Дължина:18 м
 • Дълбочина: от 0 до 100 м
 • Точкови снимки: 9 бр.
 • Стъпка: през 1 м
 • Посока на създаване: 30° NE
 • Приложени са части на създадения геофизичен профил/разрез: Графика, карта, цифрова цветова скала .

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

Точка за сондиране

Инструкция за определяне на точка/и за сондиране по маркировката на терена:

 • Следвайте посоката на създаване на геофизичния профил от пилон/маркер 1 (червен цвят) към пилон/маркер 2 (жълт цвят). Точка 7 показана на графиката и картата като точка за сондиране е 11 м от пилон/маркер 1 към пилон/маркер 2.

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

Графика

 • По хоризонтал: Брой точкови снимки със стъпка през 1 метър.
 • Погледнете фигура 1: Точкова снимка 7 (вертикална линия). Отразена е точка за сондиране (точка 7).

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

Карта

 • По хоризонтал: Брой точкови снимки със стъпка през 1 метър
 • По вертикал: Дълбочинна настройка за геофизичен профил
 • Погледнете фигура 2:  Водоносен хоризонт - ясно отразен в точка 7.

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

Цветова скала

Погледнете фигура 3: Цветове отразени на картата - специфичен брой и цвят спрямо даденостите на терена. Цифрови стойности за прогнозен дебит при водочерпене.

 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 0 м до 21 м
 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 22 м до 39 м
 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 40 м до 100 м

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

Геоложка среда

 • Информация за геоложката формация на подпочвата;
 • Легенда с допълнителна информация за всеки цвят в картата описваща твърдостта на подпочвата, която ще се преодолява при сондиране.

Това е много важна информация за сондажния ни отдел за да избере сондажна машина по метод на сондиране спрямо геоложката среда на терена. Не всяка сондажна машина и екип са в готовност да сондират на всеки терен!

Заключение в препоръка

 • Съществуващ водоносен хоризонт. Препоръка за изграждане на тръбен сондажен кладенец в т. 7.

План за изграждане на сондаж за вода

 • Тръбен сондажен кладенец: √
 • Шахтов кладенец: x
 • Дълбочина в метри: 50 м
 • Максималмно отклонение по вертикал при сондиране: до 1 м от центъра на т. 7
 • Диаметър на сондажни тръби при затръбяване: 140 ф
 • Утайник в метри (част от общата дълбочина): 5 м
 • Вододайни/водонаситени зони: от 22 м до 50 м

Този план за изграждане на водоносно съоръжение се изпълнява стриктно от сондажния екип!

Още геофизични и геоложки профили

Представяме Ви два от създадените геофизични и геоложки профила в село Снежина, община Провадия, област Варна.

Клиента ни е земеделска кооперация и пожела да проучим за подземни води на няколко различни места - в стопанския двор, до него и част (парцел) от нива находяща се в края на селото отдалечена от стопанския двор.

 • Цел на проучването: Отркиване на подземна вода с прогнозно количество за вододебит достатъчно да захрани автоматизирани системи за поливане на разстояние от двора около 3/4 км с последващо изграждане на сондажно съоръжение.
 • Време за проучване: два работни дни.

Терен едно до стопанския двор

Геофизичен профил (разрез): I

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

 • Обхват на профил (квадратура на терена): около 1200 кв м
 • Дълбочина на профил: от 0 до 150 м
 • Дължина на профил: 36 м
 • Създадени точкови снимки: 27 бр.
 • Географска посока на създадения профил: 173°S

Заключение след софтуерен анализ на създадените профили: Не се препоръчва за изграждане на тръбен сондажен кладенец.

 - Заключението е на база цифровите показатели на фигура 2 (в дясно), те не са в параметри, които търсим за целта на клиента.


Терен две в стопанския двор

Геофизичен профил (разрез): IV

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

 • Обхват на профил (квадратура на терена): около 800 кв м
 • Дълбочина на профил: от 0 до 500 м
 • Дължина на профил: 24 м
 • Създадени точкови снимки: 15 бр.
 • Географска посока на създадения профил: 173°S

Заключение след софтуерен анализ на създадените профили: Изграждане на тръбен сондажен кладенец до 490 м дълбочина, сондиране в точкова снимка 13 отразена ясно на графика (фигура 1).

 • Мнение и оценка:

Ревю от клиент за наша сондажна услуга!

Марин Димов

16/02/2024

България

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за гр. Разград, център, улица Васил Левски 2, п.к. 7200 чрез groundwaterbg.com.

План за сондаж за вода за България

Създаване на подробен план за изграждане на сондаж за вода за България след откриване на подземни води

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода България

Стъпка 2: Анализ след проучване на подземни води и създаване на план за сондаж за вода

Откриване на подземни води с Георадар за създаване на план за изграждане на сондаж за вода за България


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за България

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 3. Геофизично откриване на вода
 4. Откриване на подземна вода с георадар
 5. Търсене на вода с георадар
 6. ГеоРадар за вода
 7. Скенер за търсене на вода
 8. Хидрогеоложки проучвания
 9. Оценка на находища на минерални води
 10. Проектиране на сондажи за вода
 11. Проучване за вода
 12. Сондаж за вода
 13. Водоснабдителни сондажи
 14. Сондажи и кладенци за вода
 15. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 16. Сондажни услуги
 17. Сондиране за вода
 18. Биене на сонда за вода
 19. Кладенец за вода
 20. Сондажна фирма
 21. Сондьор
 22. Проучвателно ядково сондиране
 23. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Проучване термални води за България

Използване на налична информация за термалните води в България, с провеждане на дълбоки геофизични измервания (до 1200 m) за оценка възможността за разкриване на термо-минерални води.

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода за България.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на България:

Аврен • Айтос • Аксаково • Алфатар • Антон • Антоново • Априлци • Ардино • Асеновград • Балчик • Баните • Банско • Батак • Белене • Белица • Белово • Белоградчик • Белослав • Берковица • Благоевград • Бобов Дол • Бобошево • Божурище • Бойница • Бойчиновци • Болярово • Борино • Борован • Борово • Ботевград • Братя Даскалови • Брацигово • Брегово • Брезник • Брезово • Брусарци • Бургас • Бяла Слатина • Бяла-Варна • Бяла-Русе • град Варна • град Велики Преслав • град Велико Търново • град Велинград • село Венец • град Ветово • село Ветрино • град Видин • град Враца • град Вълчедръм • град Вълчи дол • град Върбица • град Вършец • Габрово • Генерал Тошево • Георги Дамяново • Главиница • Годеч • Горна Малина • Горна Оряховица • Гоце Делчев • Грамада • Гулянци • Гурково • Гълъбово • Гърмен • Две могили • Девин • Девня • Джебел • Димитровград • Димово • Добрич-град • Добрич-селска • Долна баня • Долна Митрополия • Долни Дъбник • Долни чифлик • Доспат • Драгоман • Дряново • Дулово • Дупница • Дългопол • Елена • Елин Пелин • Елхово • Етрополе • Завет • Земен • Златарица • Златица • Златоград • Ивайловград • Иваново • Искър • Исперих • Ихтиман • Каварна • Казанлък • Кайнарджа • Калояново • Камено • Каолиново • Карлово • Карнобат • Каспичан • Кирково • Кнежа • Ковачевци • Козлодуй • Копривщица • Костенец • Костинброд • Котел • Кочериново • Кресна • Криводол • Кричим • Крумовград • Крушари • Кубрат • Куклен • Кула • Кърджали • Кюстендил • Левски • Лесичово • Летница • Ловеч • Лозница • Лом • Луковит • Лъки • Любимец • Лясковец • Мадан • Маджарово • Макреш • Малко Търново • Марица • Медковец • Мездра • Мизия • Минерални бани • Мирково • Момчилград • Монтана • Мъглиж • Невестино • Неделино • Несебър • Никола Козлево • Николаево • Никопол • Нова Загора • Нови пазар • Ново Село • Омуртаг • Опака • Опан • Оряхово • Павел баня • Павликени • Пазарджик • Панагюрище • Перник • Перущица • Петрич • Пещера • Пирдоп • Плевен • Пловдив • Полски Тръмбеш • Поморие • Попово • Пордим • Правец • Приморско • Провадия • Първомай • Раднево • Радомир • Разград • Разлог • Ракитово • Раковски • Рила • Родопи • Роман • Рудозем • Руен • Ружинци • Русе • Садово • Самоков • Самуил • Сандански • Сапарева Баня • Сатовча • Свиленград • Свищов • Своге • Севлиево • Септември • Силистра • Симеоновград • Симитли • Ситово • Сливен • Сливница • Сливо поле • Смолян • Смядово • Созопол • Сопот • Средец • Стамболийски • Стамболово • Стара Загора • Стражица • Стралджа • Стрелча • Струмяни • Суворово • Сунгурларе • Сухиндол • Съединение • Твърдица • Тервел • Тетевен • Тополовград • Трекляно • Троян • Трън • Трявна • Тунджа • Тутракан • Търговище • Угърчин • Хаджидимово • Хайредин • Харманли • Хасково • Хисаря • Хитрино • Цар Калоян • Царево • Ценово • Чавдар • Челопеч • Чепеларе • Червен бряг • Черноочене • Чипровци • Чирпан • Чупрене • Шабла • Шумен • Ябланица • Якимово • Якоруда • Ямбол • София град

Популярни търсения в мрежата