Заявете обаждане!
>
 • 💧 PRO Drillers Club

Геофизично проучване за вода в Бяла Варна

Полево проучване на терен от 0 до 500 м дълбочина в търсене и анализиране подземни води за изграждане на сондаж за вода.

 • Гарантираме вода при сондиране след извършено проучване с Георадари!
 • Изготвяме план за изграждане на водовземно съоръжение (сондаж за вода), който план сондьора следва.

Получете цена за проучване чрез пакет 1, изберете ден за посещение от техник, създайте заявка онлайн!

Към калкулатор с онлан форма за заявка...

Геофизично проучване на вода в Бяла Варна

Геофизично проучване за вода преди изграждане на сондажен кладенец в Бяла Варна

Откриване на подземни води за кладенец чрез геофизичен метод в Бяла Варна

Получете цена за геофизично проучване на вода преди сондиране в Бяла Варна


ГеоРадар » Бяла Варна » Геофизично проучване за вода

 • 💧 Ground Water

Откриване на подземни води за кладенец чрез геофизичен метод в Бяла Варна

Получете цена за геофизично проучване на вода преди сондиране в Бяла Варна, groundwaterbg.com, гр. Русе, ж.к. „Хъшовете“, улица „Цар Асен“ 2, п.к. 7000.Получете цена за геофизично проучване на вода преди сондиране в Бяла Варна

Информираме Ви, че в цената посочена в офертата ни включва транспортна такса до адрес на терена в Бяла Варна.

Геофизично проучване за вода преди изграждане на сондажен кладенец в Бяла Варна

Геофизично проучване за вода в Бяла Варна

Получете цена за геофизично проучване на вода преди сондиране в Бяла Варна, groundwaterbg.com, гр. Русе, ж.к. „Хъшовете“, улица „Цар Асен“ 2, п.к. 7000.

Попитайте ни, как ценообразуваме цена за Геофизично проучване за вода?

 • 💧 PRO Drillers Club

Геофизично проучване за вода преди изграждане на сондажен кладенец в Бяла Варна

Ground Water BG представя професионални услуги по ГеоФизични проучвания на прясно студени и минерални води и изграждане на тръбни сондажни кладенци в Бяла Варна

 1. ГеоРадар за вода Бяла Варна
 2. ГеоРадар за откриване на вода Бяла Варна
 3. Откриване на вода за сондаж Бяла Варна
 4. Проучване на вода за кладенец Бяла Варна
 5. Проучване за минерална вода Бяла Варна
 6. Оценка на находища на минерални води Бяла Варна
 7. Скенер за търсене на вода Бяла Варна
 8. Сканиране и откриване на вода за сондаж Бяла Варна
 9. Търсене на подземни води за сондажи Бяла Варна
 10. Инженерно геоложко проучване Бяла Варна
 11. Хидрогеоложки проучвания Бяла Варна
 12. Откриване дълбочина на водата за сондаж Бяла Варна
 13. Установяване дебита на подземните води Бяла Варна
 14. Преглед на проблемни кладенци Бяла Варна
 15. Сондажи за вода Бяла Варна
 16. Сондиране за вода Бяла Варна
 17. Биене на сонда за вода Бяла Варна
 18. Фирми за сондажи за вода и сондьори Бяла Варна
 19. Кладенец за вода Бяла Варна

Ground Water BG - Клуба на професионалните сондьори | Бяла Варна

 • 💧 Ground Water: Проекти

Геофизично проучване за вода в Бяла Варна

гр. Русе, ж.к. „Хъшовете“, улица „Цар Асен“ 2, п.к. 7000

Получете цена за геофизично проучване на вода преди сондиране в Бяла Варна, groundwaterbg.com, гр. Русе, ж.к. „Хъшовете“, улица „Цар Асен“ 2, п.к. 7000.

Как ни оценяват клиентите?

С. Хюсеинов

07/09/2023

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

 • 💧 Ground Water: Инфо Блог

Възможна ли е директна съпоставка между SP метода и ВЕС проучването

Не е възможно директно да преобразувате VES (вертикално електрическо сондиране) графика в SP (собствен потенциал) графика или обратно, тъй като това са различни геофизични методи, които измерват различни свойства на в геоложкия разрез. VES графиката показва изменението на съпротивлението в дълбочина, което се получава чрез пропускане на електрически ток в земята и измерване на получените потенциални разлики при различни разстояния между електродите и дълбочини. Стойностите на съпротивлението могат да се тълкуват от гледна точка на подповърхностната геология и могат да помогнат за локализирането на геоложки структури като разломи, пукнатини и подпочвени водоносни хоризонти. SP графиката, от друга страна, показва вариациите на естествените електрически потенциални разлики (напрежения), които съществуват в подземния слой, които се генерират от естествени електрически токове, протичащи през земята, или от електрохимични реакции между минерали и течности. SP методът  може да помогне за идентифициране на проводими минерали или течности, които може да не бъдат открити от метода VES. Въпреки че не е възможно директно да се преобразува VES графика в SP графика, двата метода могат да се използват заедно в проекти за геофизично проучване, за да се предостави допълнителна информация за подземната геология и свойства. На практика SP измерванията могат да се извършват едновременно с VES измерванията, за да се предостави допълнителна информация за подземните електрически свойства. Тълкуването на данните обаче би изисквало опит и при двата метода, както и задълбочено разбиране на геоложкия контекст.